Köszönetnyilvánítás

„Számtalan ember egész életén keresztül, áldozatos munkával járul hozzá a békéhez, a szeretethez a föld lakosai javára. A BÉKE-DÍJ azt az elhivatott munkát szimbolizálja, melynek célja az emberiség jobb körülményeinek, a békének, a szeretetnek, a tiszteletnek a fejlesztése, erősítése. Az ön tudása és áldozatos munkája a rákos betegekért világszerte elismert, ezzel is öregbítve Ausztria, Magyarország és Kína hírnevét a nagyvilágban.” (részlet a Béke-Díj laudációjából)

Köszönöm szüleimnek és a Mindenhatónak életemet!
Köszönöm drága Nagyapámnak, primor Győrbíró Endrének, hogy már gyerekkoromban erkölcsi értékrendre tanított: „Segíts a rászorulóknak!” és „Ne árts, ha nem tudsz segíteni!” Ezek a mondatok követtek és kísérnek engem, egész életemben.

Köszönöm az alapismereteket első tanítóimnak Cserhátsurányban, a Szemere utcai általános iskolában, az Eötvös József gimnáziumban.
Köszönöm kiváló professzoraimnak, tanáraimnak a Szent István Egyetemen, hogy példamutatóan tiszteletre, alázatra, becsületre, kitartásra, végtelen tudásszomjra, felelősség-vállalásra, elhivatottságra, hivatástudatra neveltek, és lerakhattam magamban jellemem, tudásom, hivatásom alapjait.

Köszönöm Gyáni Feri bácsinak – aki judó-edzőm és apám helyett apám volt – baráti szeretetét, gondoskodását, mindenkori emberi, útmutató támogatását.
Köszönöm judós-sporttársaimnak a boldog, együtt eltöltött, együtt harcolt éveket az újpesti Dózsa cselgáncs szakosztályában.

Köszönöm világhírű tudós és világművész tanítómestereimnek, mentoraimnak Bécsben, Münchenben, New Yorkban, Bostonban, Rochesterben, Arlesben, Cseng Duban, Limában, Iquitosban, Velencében, Lyonban, Mexikó-városban, Frankfurtban, Quitóban, Bangkokban, Hainan-szigetén, Tokióban, hogy elindítottak az igazság-kutatás és mellette a fotóművészet útján, önzetlenül átadták igaz tudásukat, óriási elméleti és gyakorlati tapasztalataikat, meghatározták élettörvényeimet, életfilozófiámat, életcéljaimat, egész életemet.

Végül tiszta szívből köszönöm végtelen ALÁZATTAL, TISZTELETTEL, HÁLÁVAL és SZERETETTEL élettársaimnak, gyerekeimnek, igaz barátaimnak, kutatótársaimnak, frontharcosaimnak, munkatársaimnak, támogatóimnak, a hasonló lelkűeknek Erdélyben, Magyarországon, Ausztriában, Görögországban, Peruban, Brazíliában, Ecuadorban, Kínában, Japánban, Vietnamban, Thaiföldön és a nagyvilágban, hogy elkísértek, segítettek, támogattak, önzetlenül védtek és védenek a GONOSZ ellen. Fáradhatatlanul támogatnak viharos, kalandos, viszontagságos, testi-lelki fájdalmakkal, megpróbáltatásokkal kísért, számos kihívással és az utolsó tizenhét ill. három évben leírhatatlan, napi boldogsággal teli életutamon.

Nagyon köszönöm a média kiváló, igaz, MAGYAR, HAZAFI képviselőinek és munkatársaiknak, hogy önzetlenül lehetővé tették és teszik számomra az IGAZSÁG HIRDETÉSÉT, a széleskörű objektív, természettudományos TÁJÉKOZTATÁST a krónikus degeneratív nép-betegségek megelőzésével és holisztikus gyógyításával kapcsolatban. Hiszen mindenkinek csak egy ÉLETE van, mindenkinek JOGA VAN megismerni, tudni, milyen lehetőségei vannak az EGÉSZSÉGTUDATOS, BOLDOG ÉLETHEZ! Mindenkinek joga van tudni, milyen lehetőségei vannak a hosszú távú tünetmentességhez, végleges gyógyuláshoz, emberhez méltó életminőséggel!

Tisztelettel és hálásan köszönöm a Magyarok Világszövetsége elnökének: Patrubány Miklós elnök úrnak a nagylelkűségét, szívügyünk mindenkori, önzetlen baráti támogatását és a lehetőséget, hogy otthont nyújtott a Gyógyultak Klubjának, a gyógyulni vágyó rákosok ezreinek és a frontharcos gyógyultaknak a Magyarok Házában, Budapesten.

Köszönöm minden magyar és külföldi, terminális rákos és más idült, degeneratív betegségben szenvedőnek, gyógyulni vágyónak a világ minden részéről az egyedülálló bizalmat és a nagy megtiszteltetést, hogy súlyos lelki-testi állapotukban hozzám fordultak, és segíthettem, részt vehettem gyógyításukban. Köszönöm, hogy örök Hőseim, frontharcosaim lettek!

Köszönöm a Mindenhatónak és MINDENKINEK, aki hozzájárult valamilyen formában, hogy megadatott nekem és kutató-, munkatársaimnak, hogy minden nap reggeltől estig segíthetek, segíthetünk a RÁSZORULÓKNAK, az ELESETTEKNEK, a SZENVEDŐKNEK, a „kikezelt” REMÉNYTELENEKNEK, akik ÉLNI AKARNAK!!! ÉLNI akarnak!!! Akik Családjukról továbbra is gondoskodni akarnak, akik gyerekeiket, unokáikat féltve gondozni, szeretetben felnevelni akarják! Ők hívnak fel és jönnek el 5 -15 hónap mindennapi, ádáz, rákellenes harcai után hálával telt lélekkel: „ÉLEK! KÖSZÖNÖM az ÉLETEM! TÜNETMENTES, RÁKMENTES vagyok!” és nevetve kérnek engem: „NÉZZE! KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNNJÜK! Itt vannak a NEGATÍV LELETEIM!” És én az ÖRÖMTŐL alig látok –, ilyenkor gyakran együtt folynak könnyeink –, a BOLDOGSÁGTÓL, az ÚJ, fájdalom- és rákmentes ÉLET HAJNALÁN! Fény, tudás, szeretet! És minden nap jönnek a hírek, a fények, a visszajelzések, leletek Los Angelestől Moszkváig, Norvégiától Dél-Afrikáig: „KÖSZÖNÖM! MEGGYÓGYULTAM, TÜNETMENTES VAGYOK, 1 éve – 5 éve – 10 éve – 15 ÉVE!” Ezt minden nap átélni: LEHET-e a FÖLDÖN ENNÉL NAGYOBB BOLDOGSÁG?

Ez ÉLETEM ÉRTELME! Ez ad nekem ERŐT minden nap a HARCHOZ ÉLETEKÉRT, EMBERTÁRSAIMÉRT! Ez LELKEM, SZÍVEM, TUDATOM napi BÁSTYÁJA, örömteli TÁPLÁLÉKA! Mindennapi KIHÍVÁS: TANULJ TÖBBET, SEGÍTS JOBBAN, MÉG TÖBB EMBERTÁRSADNAK, SZERETETTEL, MEGÉRTÉSSEL, TUDÁSSAL! Hogy Még TÖBB EMBERT MENTHESSÜNK! EGYÜTT! AMIT MINDIG HANGOZTATOK: FOGJUNK ÖSSZE! ÜLJÜNK ÖSSZE minden beteggel a klinikai RÁKKEZELÉS tisztességes, független, becsületes, emberszerető, nagy tudású SPECIALISTÁI (sebész, onkológus, radiológus…) és a tudományosan és klinikailag igazolt holisztikus, biológiai eljárások, az integratív rákkezelés tapasztalt KÉPVISELŐI (rákkutató, természetgyógyász, immunológus, dietetikus, akupunktőr, reflexológus, onkopszichológus) egy kerek asztalnál, és beszéljünk meg nyugodtan minden problémát a beteggel együtt, mint egy nagy, szerető, megértő, bölcs család, és először azt kérdezzük meg, mint barát: Miért lettél beteg? Miért lettél rákos? És utána az okok felderítése, a kezelési prók és kontrák analízise, mérlegelése után, döntsük el vele, a beteggel együtt: Mi az ő számára legjobb stratégia – eljárás, készítmény, táplálkozási, lelki stb. megoldások bölcs kombinációja, célzottan, nemre, súlyra, lelki-testi, szociális, családi állapotra tekintettel, egyénre szabottan! Hiszen az ő életéről van szó! Mi csak informálunk a beteg érdekében – nem a pénzügyi háttérhatalom érdekében, gazdasági érdekektől vezérelve –, mi becsületesen elmondunk minden gyógyulási lehetőséget, és megadunk objektíve minden információt. Végül a beteg döntsön, az ő jövőjéről van szó!Fogjunk össze, legyen minden városban költségmentes Információs és Betegségszűrő Centrum egészségnevelésre, széleskörű tájékoztatásra, megelőzésre, az egészségtudatos életmodell, a helyes táplálkozás és életmód bemutatására, tanítására, az egészségesebb, munkaképesebb, boldogabb magyar nép megteremtése: a JÖVŐ érdekében!

Ehhez még Egy Jó ÚT: a háztáji, bio-udvar, biokertek, veteményeskertek (bio-zöldség, biogyümölcs, bio-hús, és a génmanipuláció-mentes magyar élelmiszer, az egészséget, jólétet biztosító mezőgazdaság!) az önellátó BIO-KERT-Magyarország megteremtése, a magyar VIDÉK külföldtől teljesen független talpra állítása. Ahogy 1990-ben egy államtitkárnőnek mondtam: „Magyarország évszázadokon keresztül Európa éléskamrája volt, legyen mostantól EURÓPA BIOÉLÉSKAMRÁJA!” De a legfontosabb lenne: Az EMBERKÖPONTÚ, EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ORVOSLÁS, Az INGYENES BETEGSÉGMEGELŐZÉS, INFORMÁCIÓS és RÁKSZŰRŐ-KÖZPONTOK létesítése országszerte, a RÁK és más krónikus, degeneratív betegségek HOLISZTIKUS, INTEGRATÍV KEZELÉSÉNEK oktatása az egyetemeken és mielőbbi bevezetése a kórházakban.
Ezek az ÁLMAIM, talán megérem!

Az utolsó években a GONOSZ minden – törvénysértő, koncepciós eljárásokkal tarkított – támadásai, fenyegetései, rágalmazása, becsületsértései, kétkedései, „boszorkányüldözése” ellenére kéz a kézben mellettem álltak, és naponta egyre többen itt és világszerte mellettem állnak: világhírű rákkutatók, magyar és külföldi tudósok, szakorvosok, nővérek, és támogatják, kutatásokkal alátámasztják, vagy sikeresen alkalmazzák oki, mellékhatás-mentes, nem romboló, sejtépítő, sejt-energiatermelő, öngyógyító erőket mozgósító terápiánkat, a terminális, áttétes rákos betegek hosszabb, emberibb életéért folytatott törhetetlen, igaz harcunkban, harcomban Magyarországon és világszerte! De kedves

Barátaim, Krónikus Betegek, Gyógyulni Vágyók!
Elindult a TÚLÉLŐK FORRADALMA! Az egyénre szabott, célzott, OKI, BIOLÓGIAI, INTEGRATÍV, MELLÉKHATÁSMENTES RÁKTERÁPIA A JÖVŐ ÚTJA!
Ahogy egy ősi kínai mondás is hirdeti: „A Napot, a Holdat és az IGAZSÁGOT nem lehet eltüntetni!”
Az IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ!
Adjon a jó Isten Mindnyájatoknak valódi FÜGGETLENSÉGET, igazi SZABADSÁGOT, Jó EGÉSZSÉGET, sok SZERETETET, felhőtlen BOLDOGSÁGOT, szebb JÖVŐT e földön!

Kívánom és köszönöm Mindenkinek!
Isten áldjon Benneteket!

Lébény, 2012. október 23.

Scroll to Top